Médiá

Ambíciou iniciatívy 1000 dní je s podporou odborníkov nasmerovať pozornosť verejnosti na dôležitosť významu výživy v prvých 1000 dňoch života detí.

Medializáciou výsledkov aktuálnych prieskumov výživy detí v prvých tisíc dňoch života a najnovších odborných odporúčaní má iniciatíva za cieľ dosiahnuť názorovú jednotnosť vo všetkých komunikačných kanáloch. Tá povedie k jednoznačnému návodu pre rodičov, ako môžu vhodne zvolenou stravou a budovaním správnych stravovacích návykov v rannom veku pozitívne ovplyvniť celoživotné zdravie detí a tým i celkovú kvalitu ich života.

Iniciatíva spolupracuje v šírení osvety s nasledujúcimi partnermi:

Odborníci

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

Vedúca lekárka interného oddelenia II. Detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave, odborný garant štúdie „Nutričné návyky dojčiacich matiek a malých detí“, zostavovateľka „Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat – 2015“.

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

Vedúca Odboru podpory zdravia a Poradne zdravia,  RÚVZ Bratislava,
odborníčka na výživové odporúčania.

MUDr. Jarmila Kabátová

Predsedníčka Sekcie pediatrickej gastroenterológie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, spoluautorka „Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat – 2015“.

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Vedúca lekárka Gastroenterologickej ambulancie Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine,
spoluautorka „Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat – 2015“.

Ambasádori projektu

Juraj Šoko Tabaček
Dominika Morávková

ambasádori iniciatívy 1000 dní do života

Gabriela Kreutz-Škrabáková

ambasádorka iniciatívy 1000 dní do života

Komunikácia s médiami

AnickaMgr. Anna Kasardová, PhD

Mobil: +421 948 996 139
Email: kasardova@1000dni.sk

 

Výstupy v médiách

2018

2017

2016