Vyhlásenie o cookies

Spravovať cookies

Poslaním nadácie TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA je napomáhať aplikácii vedeckých poznatkov z oblasti nutričného programovania do praxe a podporovať vzdelávanie praktických pediatrov, sestier, lekárnikov a rodičov v oblasti výživy malých detí.

Ambíciou iniciatívy TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA je nasmerovať pozornosť verejnosti na dôležitosť budovania správnych stravovacích návykov v ranom veku, naštartovať zmenu správania rodičov a pozitívne tak ovplyvniť celoživotné zdravie detí.

Iniciatíva sa skladá zo štyroch kľúčových oblastí, ktoré na seba vzájomne nadväzujú:

 1. identifikácia nedostatkov vo výžive dojčiat a batoliat;
 2. implementácia odporúčaní pre výživu dojčiat a batoliat;
 3. vzdelávanie praktických lekárov pre deti a dorast; a
 4. osveta širokej verejnosti.

Nadácia TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA vie, že vám záleží na tom, ako sa vaše osobné údaje používajú a chápeme dôležitosť ochrany vášho súkromia. Preto sa zaväzujeme dodržiavať tieto základné zásady:

 • zaväzujeme sa k transparentnosti pri používaní Vašich osobných údajov;
 • Vaše údaje používame len na konkrétne účely, ktoré sme vám oznámili a/alebo s ktorými ste súhlasili;
 • snažíme sa zhromažďovať, spracovávať a používať čo najmenej osobných údajov;
 • ak zhromažďujeme Vaše osobné údaje, snažíme sa ich udržiavať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie;
 • ak nami zhromaždené osobné údaje už nie sú potrebné na žiadny účel a nie sme povinní ich uchovávať podľa platných právnych predpisov, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich vymazali, zničili alebo trvalo anonymizovali;
 • Vaše osobné údaje sa nebudú zdieľať, predávať, prenajímať ani zverejňovať inak, ako je uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Nadácia TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA n.o., so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 421 66 829, zapísaná v registeru mimovládnych neziskových organizácií u Okresného úradu Bratislava, reg. č. OVVS-28299/300/2009-NO, prevádzkuje túto webovú stránku na Vašom území. Keď hovoríme „TISÍC DNÍ ŽIVOTA“, „my“, „naše“ alebo „nás“, myslíme tým túto nadáciu. Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame informácie od Vás a o Vás, keď navštívite túto webovú stránku. Toto Vyhlásenie o cookies vysvetľuje viac o tom, ako my a niektoré tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na tejto webovej lokalite, a o Vašich možnostiach v súvislosti s nimi. Naše kontaktné údaje nájdete v časti „Ako nás kontaktovať“.

Nadácia TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA zastupuje niekoľko rôznych značiek a produktov. Viac informácií o nadácii TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA a značkách, ktoré zastupuje, nájdete na stránke: https://www.1000dni.sk/.

Čo sú cookies a iné technológie sledovania, ktoré používame na tejto webovej stránke?

Podobne ako mnohé iné spoločnosti používame cookies a iné technológie sledovania, aby sme Vám zabezpečili čo najlepšie využitie tejto webovej stránky. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov typov sledovacích technológií, ktoré môžeme na tejto webovej stránke používať.

Cookies

„Cookies“ sú malé textové súbory z webových stránok, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Cookies zvyčajne obsahujú informácie, ktoré sú spojené s Vaším webovým prehliadačom, ako sú napríklad preferencie webovej stránky, prihlasovacie údaje alebo ID používateľa.

Ďalšie technológie sledovania

Podobne ako iné online služby a mobilné aplikácie používame cookies a iné technológie, ako sú sledovacie pixely, súbory GIF, značky stránok, vložené skripty a iné technológie sledovania. Tieto technológie pozostávajú z malých priehľadných obrazových súborov alebo iného webového programového kódu, ktoré zaznamenávajú spôsob interakcie s webovou stránkou. Často sa používajú v spojení so cookies webového prehliadača alebo inými identifikátormi spojenými s Vaším zariadením. Nižšie je uvedený podrobnejší opis niektorých z týchto ďalších typov sledovacích technológií, ktoré môžeme používať na tejto webovej stránke:

 • pixely sú malé obrázky na webovej stránke alebo v e-maile. Pixely zhromažďujú informácie o Vašom prehliadači alebo zariadení a môžu nastaviť cookies;
 • lokálne úložisko umožňuje ukladať údaje lokálne v prehliadači alebo zariadení a zahŕňa lokálne úložisko HTML5 a vyrovnávaciu pamäť prehliadača;
 • SDK sú bloky kódu poskytované našimi partnermi, ktoré možno nainštalovať do našich mobilných aplikácií. SDK nám pomáhajú pochopiť, ako komunikujete s našimi mobilnými aplikáciami, a zhromažďujú určité informácie o zariadení a sieti, ktoré používate na prístup k aplikácii. SDK môžu zhromažďovať identifikátory spojené s Vaším zariadením alebo našimi aplikáciami.

Keď v tomto Vyhlásení o cookies hovoríme o „cookies“, máme na mysli cookies a iné technológie sledovania, ako sú opísané vyššie.

Prečo používame cookies?

Vo všeobecnosti existuje niekoľko dôvodov, prečo môžeme my a niektoré tretie strany používať cookies:

 • cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na fungovanie webovej stránky a umožňujú Vám využívať nami poskytované služby;
 • cookies, ktoré zhromažďujú údaje týkajúce sa používania našej webovej stránky a jej výkonu. Tieto informácie používame na zlepšenie našich online produktov a služieb;
 • cookies, ktoré používame na prispôsobenie a optimalizáciu Vašich skúseností na našich webových stránkach. Tieto cookies ukladajú informácie o Vašich preferenciách, ako je veľkosť textu, jazyk a rozlíšenie obrázkov;
 • cookies umiestnené tretími stranami na zlepšenie služieb (napríklad cookies sociálnych médií) alebo na reklamné účely.

Viac informácií o typoch cookies, ktoré používame, nájdete nižšie.

Nevyhnutne potrebné cookies

Ide o cookies, ktoré potrebujeme na to, aby sme Vám mohli ponúknuť správne fungujúcu webovú stránku a umožniť Vám využívať nami poskytované služby.

Môžeme napríklad používať nevyhnutne potrebné cookies na prihlásenie, vyplnenie formulárov alebo na umožnenie iných vlastností a funkcií webovej stránky. Používame aj cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zachovanie bezpečnosti a stability našich služieb. Keďže tieto cookies sú nevyhnutné pre bezpečnosť a funkčnosť našich služieb, nie je možné ich vypnúť prostredníctvom nášho nástroja na udeľovanie súhlasu so cookies.

Ak tieto cookies zablokujete, nebudete môcť používať naše webové stránky.

Analytické a výkonnostné cookies

Tieto cookies nám pomáhajú merať vzorce návštevnosti, aby sme zistili, ktoré oblasti našej webovej stránky boli navštívené, a získať podrobné informácie o správaní používateľov (napríklad nahrávaním obrazovky používateľa s cieľom analyzovať reláciu a preskúmať relácie, ktoré boli ukončené počas registrácie, aby sme zistili, prečo boli ukončené). Používame ich na výskum návykov návštevníkov, aby sme mohli zlepšovať naše online produkty a služby. Môžeme zaznamenávať IP adresy (t. j. elektronické adresy počítačov pripojených na internet) na analýzu trendov, správu webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov a zhromažďovanie širších demografických informácií. Tieto informácie nám umožňujú zabezpečiť správne fungovanie našej webovej stránky a poskytovať našim používateľom čo najlepšie služby. V rámci našej platformy na správu údajov môžeme používať aj analytické cookies na sledovanie výsledkov našich procesov.

Cookies na personalizáciu

Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať Váš počítač a privítať Vás pri každej návšteve našej webovej stránky bez toho, aby sme Vás obťažovali žiadosťou o registráciu alebo prihlásenie. Zvyčajne sa používajú na podporu funkcií webovej stránky, ktoré sú viditeľné alebo prospešné pre používateľa alebo jeho skúsenosti s našou webovou stránkou.

Marketingové/re-marketingové/cieľové/reklamné cookies

Ide o cookies, ktoré na našu webovú stránku umiestňujú tretie strany v našom mene. Tieto cookies nám umožňujú vytvárať personalizované reklamy na iných webových stránkach vrátane webových stránok iných značiek spoločnosti Danone na základe informácií o Vás (napríklad zobrazenia Vašich stránok na našej webovej stránke). Informácie o Vás môžeme použiť na vytvorenie zoznamu publika a zdieľať ho medzi značkami spoločnosti Danone, aby sme Vám mohli zobrazovať reklamu na webových stránkach tretích strán a platformách sociálnych médií. Naša webová stránka môže tiež umiestňovať cookies pre služby tretích strán, ako sú platformy sociálnych médií. Možno ich použiť na obmedzenie počtu zobrazení reklamy používateľom a tiež na meranie účinnosti reklamnej kampane.

Upozorňujeme, že cookies môžu na našej webovej lokalite používať tieto tretie strany.

Medzi tieto tretie strany môžu patriť napríklad reklamné siete a poskytovatelia externých služieb, ako sú služby analýzy webovej prevádzky. Tieto cookies tretích strán sú pravdepodobne výkonnostné alebo reklamné cookies:

 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • Oath (Yahoo)
 • YouTube
 • Hotjar
 • Amazon
 • Pinterest
 • Criteo
 • TagCommander/Commanders Act
 • Adobe
 • Bing

Ak chcete natrvalo odstrániť cookies tretích strán, musíte kontaktovať príslušnú tretiu stranu alebo sa odhlásiť na úrovni prehliadača (ako je opísané nižšie).

Ako dlho uchovávame cookies?

S výnimkou nevyhnutne potrebných cookies sa platnosť cookies, ktoré používame na našej webovej lokalite, končí takto:

 • Cookies relácia: sa pri návšteve webovej stránky dočasne vytvoria v podpriečinku prehliadača a po opustení webovej stránky sa automaticky vymažú.
 • Trvalé cookies: na rozdiel od cookies relácie sa trvalé cookies opätovne aktivujú, keď sa vrátite na tú istú webovú stránku, a zostávajú v podpriečinku Vášho prehliadača, kým nevyprší ich platnosť (zvyčajne po 12 mesiacoch).

Vaše preferencie

Vaše preferencie uchovávame 6 mesiacov, ale stále je možné obmedziť alebo zablokovať niektoré cookies alebo dokonca odstrániť niektoré cookies, ktoré už boli uložené vo Vašom zariadení. Ak tak urobíte, môžeme si myslieť, že ste nás nikdy predtým nenavštívili, a preto Vám znovu zobrazíme oznámenie o cookies a požiadame Vás o súhlas s umiestnením cookies.

Ak chcete odstrániť niektoré cookies tretích strán, použite nasledujúce odkazy (upozorňujeme, že kliknutím na odkazy sa otvorí nové okno a my nenesieme zodpovednosť za obsah externých webových stránok):

Cookies môžete obmedziť alebo zablokovať aj zmenou nastavení prehliadača. Každý prehliadač je nakonfigurovaný inak. Ak chcete zakázať cookies prostredníctvom nastavení prehliadača, postupujte podľa pokynov poskytovateľa prehliadača. Ku dňu vydania tohto Vyhlásenia o cookies sú tieto pokyny k dispozícii pre bežne používané prehliadače prostredníctvom nasledujúcich odkazov (upozorňujeme, že kliknutím na odkazy sa otvorí nové okno a my nezodpovedáme za obsah externých webových stránok):

Ak používate:

Ak používate rôzne zariadenia, nakonfigurujte nastavenia prehliadača podľa svojich preferencií.

Vaše mobilné zariadenie môže poskytovať nastavenia, ktoré Vám umožnia odmietnuť používanie informácií o Vašom používaní mobilných reklám na účely záujmovej reklamy. V zariadení so systémom iOS sa toto nastavenie nazýva „Obmedziť sledovanie reklám“ a v zariadení so systémom Android sa nazýva „Odhlásiť sa z personalizácie reklám“ alebo „Odhlásiť sa z reklám založených na záujmoch“.

Viac o cookies

Viac informácií o tom, ako zistiť, aké cookies boli nastavené, a ako ich spravovať, nájdete na stránke https://www.allaboutcookies.org a https://www.ghostery.com/.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa cookies, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@1000dni.sk.