Partneri iniciatívy

Kredibilitu Iniciatívy 1000 dní predstavuje partnerstvo popredných odborníkov a zástupcov neziskového i súkromného sektora.

Odborná verejnosť

Sekcia gastroenterologickej pediatrie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

 

Neziskový sektor

Súkromný sektor

DM