1000 dní do života

Meníme zdravie budúcich generácií

Výživa dieťaťa v PRVÝCH 1000 DŇOCH ŽIVOTA zohráva kľúčovú úlohu pre jeho zdravie v dospelosti. Práve v tomto období môžu rodičia ovplyvniť, do akej miery bude dieťa odolné voči vonkajším vplyvom, hlavne civilizačným ochoreniam.

NUTRIČNÉ PROGRAMOVANIE môže zmeniť zdravie budúcich generácií.

viac informácií

Pre koho je iniciatíva 1000 dní?

Pre pediatrov

Pre pediatrov

Ako detský lekár poznáte význam výživy v rannom veku a ste pre rodičov dôležitým zdrojom rád a informácií, ktorému najviac dôverujú. Práve vďaka tomu tak môžete zvýšiť povedomie rodičov o úlohe výživy v kľúčových momentoch života. Pomôžte rodičom neopakovať chyby predchádzajúcich generácií a ich deťom vyrásť zdravšie. Zúčastnite sa seminára 1000 dní a zdieľajte svoje odborné znalosti.

Vstúpte

Pre zdravotné sestry

Pre zdravotné sestry

Práca pediatra je náročná. Preto potrebuje vedľa seba  partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Tým partnerom ste nepochybne vy, detská sestra. Máte jedinečnú príležitosť naštartovať zmenu správania rodičov a pozitívne tak ovplyvniť celoživotné zdravie detí. Je preto dôležité, aby ste poznali najnovšie výživové odporúčania a osvojili si postupy pre efektívnu komunikáciu s rodičmi. Práve v tom vám môže pomôcť program Zdravý štart.

Vstúpte

Pre rodičov

Pre rodičov

Ako rodičia máte vo svojich rukách moc ovplyvniť až 80% celoživotného zdravia vášho dieťaťa, vrátane výskytu civilizačných chorôb. Čo dieťa robí, je alebo prežíva počas prvých 1000 dní významne ovplyvňuje jeho zdravie po celý zvyšok života. Výživa, výber stravybudovanie správnych stravovacích návykov v rannom veku je jedným z najsilnejších faktorov, ktoré „programujú“ zdravie a kondíciu každého jedinca už na začiatku jeho života.

Vstúpte