Semináre 1000 dní

V roku 2016 sme v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a pod odbornou garanciou prof. MUDr. Lászla Kovácsa, DrSc., MPH zorganizovali sériu regionálnych seminárov pre pediatrov a pediatrické sestry s cieľom predstavenia nástroja NutriCheq (čítajte Nutriček). NutriCHEQ  je praktický nástroj na diagnostiku a riešenie nedostatkov vo výžive batoliat. Práve v batoliacom období, medzi 1. a 3. rokom života dieťaťa, sa nachádzajú korene celoživotných návykov i najčastejších chýb v stravovaní. Tieto zlozvyky môžu mať v budúcnosti zásadný vplyv pre rozvoj civilizačných ochorení a tým celkové zdravie v dospelosti.

Cieľom seminárov bolo priblížiť a zosumarizovať problémy vo výžive batoliat a ponúknuť riešenie vo forme jednoduchej diagnostiky na ich identifikáciu a úpravu. Druhá časť seminára bola venovaná prakctickému workshopu.

Seminárov sa zúčastnilo 150 lekárov a zdravotných sestier.

pozvanka_seminare_2016

20161130_162209 20161025_165958 20161025_161935 20161019_161917

V roku 2015 prebehla prvá vlna školení, ktorá predstavila pediatrom v menších pracovných skupiných na regionálnych seminároch koncept prvých tisíc dní. O téme výživy dojčiat, batoliat ale aj dojčiacich žien sa v súčasnej dobe veľa hovorí. Vďaka nedávnej Štúdii vieme, že v tejto oblasti máme v Slovenskej republike rezervy. Práve praktickí lekári pre deti a dorast môžu mnohé zmeniť. A to najmä, pomôcť rodičom neopakovať chyby pri stravovaní svojich detí a prispieť tak k ich zdravšiemu štartu do života. Cieľom seminárov 1000 dní bolo sprostredkovať  informácie o najnovších poznatkoch a odporúčaniach v oblasti výživy dojčiat a batoliat a tiež zdieľať praktické skúsenosti s kolegami.