Ambasádor zdravej výživy

Prevencia je dôležitou súčasťou práce pediatra a jedným z najúčinnejších prostriedkov, ako predchádzať civilizačným ochoreniam, je práve výživa v ranom detstve. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zriadiť ocenenie Ambasádor zdravej výživy, ktoré udeľuje iniciatíva Prvých 1000 dní v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou. Toto ocenenie chce uznať a morálne oceniť prácu tých pediatrov, ktorí sa venujú témam zdravej výživy a jej osvety, a tým sa zasluhujú o zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska, vrátane prevencie chronických neprenosných chorôb.

Odborným garantom ocenenia je Slovenská pediatrická spoločnosť.
Slovenská pediatrická spoločnosť

Držitelia ocenenia Ambasádor zdravej výživy

MUDr. Oľga Ivanová
Sídlo ambulancie: Sovietskych hrdinov 22, 089 01 Svidník
Kontakt: 054/752 22 17

MUDr. Alena Rozmanová
Sídlo ambulancie: Prostějovská 14, 080 01 Prešov
Kontakt: 051/771 17 12

MUDr. Eva Antónyová
Sídlo ambulancie: Maršala Koneva 1, 04022 Košice
Kontakt: 055/671 84 37

MUDr. Miriam Salzerová
Sídlo ambulancie: Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Kontakt: 055/644 44 01

MUDr. Viera Zgodavová
Sídlo ambulancie: Budapeštianska ul., 04013 Košice
Kontakt: 055/636 53 29

MUDr. Alena Bobulová
Sídlo ambulancie: Jánošíkovo nábrežie 1, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontakt: 044/5620 302

MUDr. Jaroslav Hubčík
Sídlo ambulancie: Červeného kríža 86/27, 02901 Námestovo
Kontakt: 0915 866 843

MUDr. Eva Sudická
Sídlo ambulancie: A. Stodolu 28, 03601 Martin
Kontakt: 043/427 68 76

doc. MUDr Ľubica Jakušová, PhD.
Sídlo ambulancie: Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu, Kollárova 2, 03659 Martin
Kontakt: 043/4132 450

MUDr. Silvia Barteková
Sídlo ambulancie: Strečnianska 13, 85103 Bratislava
Kontakt: 02/6381 58 91

MUDr. Daniela Harušincová
Sídlo ambulancie: Veľký Grob 1, 92527 Veľký Grob
Kontakt: 031/784 62 96

MUDr. Eva Cígerová
Sídlo ambulancie: Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov
Kontakt: 042/463 46 47

MUDr. Alena Čierna
Sídlo ambulancie: Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
Kontakt: 045/520 13 97

MUDr. Martina Moravčíková
Sídlo ambulancie: Raymanova 4, 08001 Prešov
Kontakt: 0905 762 364

MUDr. Renáta Gerová
Sídlo ambulancie: Janka Borodáča 2, 08301 Sabinov
Kontakt: 0907 333 643

MUDr. Stella Gajdošová
Sídlo ambulancie: T.Vansovej č.2, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: 0484 126 310

MUDr. Marta Hricová
Sídlo ambulancie: Ulica mieru 1390, 98401 Lučenec
Kontakt: 047 432 43 08

MUDr. Lýdia Hunáková
Sídlo ambulancie: Dolná 72, 97401 Banská Bystrica
Kontakt: 048 412 63 05

MUDr. Elena Prokopová
Sídlo ambulancie: Istrijska 8/B, 84107 Bratislava
Kontakt: 02 647 797 66

MUDr. Oľga Kováčová
Sídlo ambulancie: Staromyjavská 712/59, 90701 Myjava
Kontakt: 0907 390 077

MUDr. Andrea Hervayová
Sídlo ambulancie: Námestie 1. mája 6, 90301 Senec
Kontakt: 0903 418 024

MUDr. Jarmila Kabátová
Sídlo ambulancie: Janka Jesenského 4290/19, 92101 Piešťany
Kontakt: 032 762 63 91

MUDr. Zuzana Šašalová
Sídlo ambulancie: Spišské nám. 4, 04012 Košice
Kontakt: 0904 246 043

MUDr. Jana Halapinová
Sídlo ambulancie: SNP 89, 075 01 Trebišov
Kontakt: 0917 687 307

MUDr. Gabriela Straková, PhD.
Sídlo ambulancie: Šustekova 2, 881 04 Bratislava
Kontakt: 0911 144 711

MUDr. Jarmila Hornová, PhD.
Sídlo ambulancie: Národný ústav detských chorôb, Limbova 1 Bratislava
Kontakt: 02/659 331 14

MUDr. Martin Dzianová
Sídlo ambulancie: Uzlovská 2, 036 08 Martin
Kontakt: 04/342 833 44

MUDr. Eva Gibalová
Sídlo ambulancie: Strečnianska 13, Bratislava
Kontakt: 0915 122 482

MUDr. Elena Boháčiková
Sídlo ambulancie: Malinovského 2/A Brezno
Kontakt: 048/611 42 38

MUDr. Alena Čierna
Sídlo ambulancie: Kuzmányho nábr. 28, Zvolen
Kontakt: 045/520 13 97

MUDr. Jana Hrablayová
Sídlo ambulancie: Dobšinského 4380, Rimavská Sobota
Kontakt: 047/56 12 540