Reportáže z akcií

  • 19.4.2018 – prednáška na 58. Pediatrických dňoch v Bratislave na tému „NutriCheq ako diagnostický nástroj v ambulancii pediatra – skúsenosti po dvoch rokoch používania“
  • 7.6.2018 – odovzdávanie ocenenia Ambasádor zdravej výživy na XXXIV. Konferencii Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach
  • 6.7.2018 – rozhovor na tému alergií a ich prevencie v dojčenskom veku v Teleráne na Markíze
  • 3.8.2018 – rozhovor na tému dojčenie a rozvoj imunity v Teleráne na Markíze
  • 11.10.2018 – odovzdávanie ocenenia Ambasádor zdravej výživy na Pediatrickej konferencii Detskej kliniky LFUK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou
  • 22.11.2018 – odovzdávanie ocenenia Ambasádor zdravej výživy na 50. celoslovenskej pediatrickej konferencii s medzinárodnou účasťou Galandove dni