Program Zdravý štart

Správna výživa už v ranom veku je dôležitá pre zdravie detí, vždy ale nebýva optimálna.

Preukázaný neprimerane vysoký príjem soli u slovenských detí, konzumácia nevhodných sacharidov a málo pestrá strava môžu byť príčinou rapídneho nárastu detskej obezity v posledných rokoch a s tým súvisiacich zdravotných problémov.

Vy, ako detský lekár máte spoločne so zdravotnou sestrou možnosť naštartovať zmenu správania rodičov a pozitívne tak ovplyvniť celoživotné zdravie detí. Prihláste sestru z Vašej ambulancie práve teraz. Aktuálne termíny kurzov pripravujeme.

Komunikácia s rodičmi nie je vždy ľahká. Súčasná doba ľahko dostupných informácií na internete alebo v médiách častokrát prináša protichodné tvrdenia, ktoré rodičov skôr dezorientujú, ako im pomáhajú.

Spoločnosť Nutricia preto už v roku 2011 iniciovala vznik komplexného vzdelávacieho programu Zdravý štart, ktorý je určený pre sestry pediatrických ordinácií.

Hlavným cieľom programu, zostaveného v spolupráci s odborníkmi na výživu detí a vzdelávanie dospelých, je podporovať zdravie detí prostredníctvom budovania správnych stravovacích návykov u detí do troch rokov. Za tri roky pôsobenia programu bolo v Slovenskej republike vyškolených celkovo 40% pediatrických sestier.

V spolupráci s odborníkmi sme pre Vás pripravili skriptá na tému: Výživa detí – Od zavedenia nemliečnych príkrmov do konca batoľacieho veku. Pre rodičov je určená brožúra Zdravý štart do života.

Skriptá Brožúra pre rodičov