NutriCHEQ

Čo je nástroj NutriCHEQ

NutriCHEQ je praktický nástroj na diagnostiku a riešenie nedostatkov vo výžive batoliat. Práve v batoliacom období, medzi 1. a 3. rokom života dieťaťa, sa nachádzajú korene celoživotných návykov i najčastejších chýb v stravovaní. Tieto zlozvyky môžu mať v budúcnosti zásadný vplyv pre rozvoj civilizačných ochorení a tým celkové zdravie v dospelosti.
Spustiť dotazník

Ako NutriCHEQ prebieha?

  • Rodič batoľaťa vyplní jednoduchý dotazník online alebo tak môže urobiť vopred alebo priamo v čakárni pred návštevou lekára.
  • Online aplikácia na základe vyplnených odpovedí vyhodnotí možné nedostatky v stravovaní batoľaťa. Výsledky online dotazníka NutriCheq majú orientačný charakter a odporúčame ich konzultovať s lekárom pre deti a dorast. Pri použití tlačenej verzie pediater pomocou dotazníka identifikuje riziká spojené s príjmom stravy, jej vyváženosťou a stravovacími návykmi batoľaťa.
  • Lekár poskytne rodičom praktický návod čo je potrebné zmeniť a ako to urobiť. K tomu má k dispozícii set edukačných materiálov, z ktorých vyberie tematicky najvhodnejšie pre problémy s výživou konkrétneho dieťa.
  • Pri ďalšej návšteve lekár skonzultuje s rodičmi dodržiavanie odporúčaní.

Príručky NutriCHEQ pre rodičov
na stiahnutie

Vyskúšajte nástroj
NutriCHEQ

Odborná garancia projektu