Nezisková organizácia TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA

TISÍC DNÍ DO ŽIVOTA, nezisková organizácia, vznikla 1.10.2014 zápisom zmien do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Účelom neziskovej organizácie je vytvárať spojenie medzi poprednými odborníkmi v oblasti výživy dojčiat a batoliat na jednej strane a medzi praktickými lekármi a inými pracovníkmi v zdravotníctve na strane druhej a prostredníctvom nich následne aj s verejnosťou.

Priority neziskovej organizácie sú:

  • podporovať výskum vo vyššie uvedenej oblasti, a to predovšetkým podporou realizácie vedeckých prác a výskumných projektov,
  • informovať a vzdelávať odborných pracovníkov v oblasti zdravia a starostlivosti o deti a matky o všetkých témach súvisiacich s výživou,
  • podieľať sa na zvyšovaní kvality výživy detí a matiek a tým i na zlepšovaní celkového zdravotného stavu populácie.