Pravidlá ocenenia

Ako prebieha prihlásenie?

  • Prihlásiť sa môže pediater sám alebo ho na ocenenie môžu navrhnúť kolegovia, či pacienti, prostredníctvom prihlasovacieho formuláru na webovej stránke www.sls-sps.sk alebo www.1000dni.sk.
  • Jednotlivé nominácie budú posudzované odbornou porotou zloženou zo zástupcov Slovenskej pediatrickej spoločnosti a iniciatívy Prvých 1000 dní.

Aké kritéria je potrebné spĺňať?

  • získaná atestácia v odbore pediatria
  • účasť na odborných kongresoch a prednáškach venovaných témam výživy u detí, minimálne dvakrát ročne
  • aktívne používanie diagnostického nástroja NutriCheq alebo iných edukačných materiálov iniciatívy Prvých 1000 dní

Na čo má nárok držiteľ ocenenia?

  • zverejnenie profilu oceneného pediatra alebo pediatričky na stránkach sls-sps.sk a 1000dni.sk v sekcii „Ambasádor zdravej výživy“
  • na osvetové materiály o zdravej výžive v prvých 1000 dňoch života
  • diplom „Ambasádor zdravej výživy“