Odporúčania

Základným cieľom správnej výživy je dosiahnuť optimálny rast a vývoj mladého organizmu a zároveň zabezpečiť potenciálny dlhodobý vplyv na spôsob príjmu potravy a tiež na prevenciu civilizačných chorôb v dospelosti (napr. predčasná ateroskleróza, hypertenzia, diabetes mellitus a obezita).

Výživu novorodenca a dojčaťa možno rozdeliť na tri obdobia: 1) obdobie výhradne mliečnej výživy, 2) prechodné obdobie, 3) obdobie odstavenia. Prechod medzi jednotlivými obdobiami je plynulý tak, ako môže byť plynulá kombinácia prirodzenej výživy s dojčením a so zaradením umelej výživy.

V oblasti dojčenskej výživy bolo doteraz vykonaných veľmi málo vedeckých štúdií. Preto je text Odporúčaní skôr súhrnom názorov odborníkov než súborom výstupov randomizovaných štúdií. V texte sú zohľadnené súčasné názory a odporúčania renomovaných odborných spoločností vrátane Európskej spoločnosti pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPHGAN) a Americkej pediatrickej akadémie (AAP). Cieľom kolektívu autorov bolo vybrať z nich tie najdôležitejšie poznatky pre klinickú prax na úrovni praktického lekára pre deti a dorast (PLDD). Text v trinástich kapitolách pokrýva témy z oblasti prirodzenej výživy fyziologického dojčaťa či batoľaťa, dojčiacej ženy, ale aj odporúčania pre výživu v rôznych patologických situáciách.

kovacs

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

cierna

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

vedúci kolektívu autorov Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat