Nutričné programovanie

Capture 2Ako zmeniť zdravie budúcich generácií? Riešením je NUTRIČNÉ PROGRAMOVANIE.

Výživa dieťaťa v prvých 1000 dňoch života zohráva kľúčovú úlohu pre jeho zdravie v dospelosti. Práve v období raného detstva môžu rodičia ovplyvniť, do akej miery bude dieťa odolné voči vonkajším vplyvom, najmä civilizačným ochoreniam. Gény totiž ovplyvňujú zdravie len z 20 %. Oveľa významnejšiu úlohu hrá vonkajšie prostredie, a to predovšetkým výživa.

Chcete vedieť viac o nutričnom programovaní?

Nutričné programovanie