Odovzdávanie ocenenia Ambasádor zdravej výživy na Pediatrickej konferencii Detskej kliniky LFUK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou

11. 10. 2018
Začátek: 0:00