Pre zdravotné sestry

logo-zdravystart-lightbg

Správna výživa už v ranom veku je dôležitá pre zdravie detí, vždy ale nebýva optimálna.

Preukázaný neprimerane vysoký príjem soli u slovenských detí, konzumácia nevhodných sacharidov a málo pestrá strava môžu byť príčinou rapídneho nárastu detskej obezity v posledných rokoch a s tým súvisiacich zdravotných problémov.

Ako sestra máte spoločne s detským lekárom možnosť naštartovať zmenu správania rodičov a pozitívne tak ovplyvniť celoživotné zdravie detí. Komunikácia s rodičmi nie je vždy ľahká. Súčasná doba ľahko dostupných informácií na internete alebo v médiách častokrát prináša protichodné tvrdenia, ktoré rodičov skôr dezorientujú, ako im pomáhajú.

Je preto dôležité, aby ste poznali najnovšie výživové odporúčania a osvojili si postupy pre efektívnu komunikáciu s rodičmi. Len tak vo vás bude rodič vidieť partnera, ktorému môže plne dôverovať.

Spoločnosť Nutricia preto už v roku 2011 iniciovala vznik komplexného vzdelávacieho programu Zdravý štart, ktorý je určený pre sestry pediatrických ordinácií.

Hlavným cieľom programu, zostaveného v spolupráci s odborníkmi na výživu detí a vzdelávanie dospelých, je podporovať zdravie detí prostredníctvom budovania správnych stravovacích návykov u detí do troch rokov.

Za tri roky pôsobenia programu bolo v Slovenskej republike vyškolených celkovo 40% pediatrických sestier. Pokiaľ ste program zatiaľ neabsolvovali a máte záujem sa ho zúčastniť, môžete sa prihlásiť. Aktuálne termíny kurzov pripravujeme.

Prihlásiť sa tu čoskoro

V spolupráci s odborníkmi sme pre vás pripravili skriptá na tému Výživa detí – Od zavedenia nemliečnych príkrmov do konca batoľacieho veku. Pre rodičov je určená brožúra Zdravý štart do života.

Skriptá Brožúra pre rodičov

Viac informácií na www.zdravystart.sk.