Partneri iniciatívy

Kredibilitu Iniciatívy 1000 dní predstavuje partnerstvo popredných odborníkov a zástupcov neziskového i súkromného sektora.

Odborná verejnosť

 

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

II. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava

Vedúca lekárka interného oddelenia II. Detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave.
Odborný garant štúdie „Nutričné návyky dojčiacich matiek a malých detí“.
Zostavovateľka „Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat – 2015“.

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

Vedúca Odboru podpory zdravia a Poradne zdravia, RÚVZ Bratislava.
Odborníčka na výživové odporúčania.

MUDr. Jarmila Kabátová

Predsedníčka Sekcie pediatrickej gastroenterológie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Spoluautorka „Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat – 2015“.

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Vedúca lekárka Gastroenterologickej ambulancie Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine

Spoluautorka „Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat – 2015“.

MUDr. Jana Kosnáčová

I. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava

Detský gastroenterológ.
Spoluautorka „Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat – 2015“.

MUDr. Emeše Majorová

Klinika detí a dorastu, LF UPJŠ a DFN Košice

Detský gastroenterológ.
Spoluautorka „Odporúčaní na výživu dojčiat a batoliat – 2015“.

Neziskový sektor

Súkromný sektor

DM