Ambasádor zdravej výživy

Prevencia je dôležitou súčasťou práce pediatra a jedným z najúčinnejších prostriedkov, ako predchádzať civilizačným ochoreniam, je práve výživa v ranom detstve. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zriadiť ocenenie Ambasádor zdravej výživy, ktoré udeľuje iniciatíva Prvých 1000 dní v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou. Toto ocenenie chce uznať a morálne oceniť prácu tých pediatrov, ktorí sa venujú témam zdravej výživy a jej osvety, a tým sa zasluhujú o zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska, vrátane prevencie chronických neprenosných chorôb.

Držitelia ocenenia Ambasádor zdravej výživy

MUDr. Oľga Ivanová
Sídlo ambulancie: Sovietskych hrdinov 22, 089 01 Svidník
Kontakt: 054/752 22 17

MUDr. Alena Rozmanová
Sídlo ambulancie: Prostějovská 14, 080 01 Prešov
Kontakt: 051/771 17 12

MUDr. Eva Antónyová
Sídlo ambulancie: Maršala Koneva 1, 04022 Košice
Kontakt: 055/671 84 37

MUDr. Miriam Salzerová
Sídlo ambulancie: Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Kontakt: 055/644 44 01

MUDr. Viera Zgodavová
Sídlo ambulancie: Budapeštianska ul., 04013 Košice
Kontakt: 055/636 53 29