Ambasádor zdravej výživy

Prevencia je dôležitou súčasťou práce pediatra a jedným z najúčinnejších prostriedkov, ako predchádzať civilizačným ochoreniam, je práve výživa v ranom detstve. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zriadiť ocenenie Ambasádor zdravej výživy, ktoré udeľuje iniciatíva Prvých 1000 dní v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou. Toto ocenenie chce uznať a morálne oceniť prácu tých pediatrov, ktorí sa venujú témam zdravej výživy a jej osvety, a tým sa zasluhujú o zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska, vrátane prevencie chronických neprenosných chorôb.

Držitelia ocenenia Ambasádor zdravej výživy

MUDr. Oľga Ivanová
Sídlo ambulancie: Sovietskych hrdinov 22, 089 01 Svidník
Kontakt: 054/752 22 17

MUDr. Alena Rozmanová
Sídlo ambulancie: Prostějovská 14, 080 01 Prešov
Kontakt: 051/771 17 12

MUDr. Eva Antónyová
Sídlo ambulancie: Maršala Koneva 1, 04022 Košice
Kontakt: 055/671 84 37

MUDr. Miriam Salzerová
Sídlo ambulancie: Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Kontakt: 055/644 44 01

MUDr. Viera Zgodavová
Sídlo ambulancie: Budapeštianska ul., 04013 Košice
Kontakt: 055/636 53 29

MUDr. Alena Bobulová
Sídlo ambulancie: Jánošíkovo nábrežie 1, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontakt: 044/5620 302

MUDr. Jaroslav Hubčík
Sídlo ambulancie: Červeného kríža 86/27, 02901 Námestovo
Kontakt: 0915 866 843

MUDr. Eva Sudická
Sídlo ambulancie: A. Stodolu 28, 03601 Martin
Kontakt: 043/427 68 76

doc. MUDr Ľubica Jakušová, PhD.
Sídlo ambulancie: Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu, Kollárova 2, 03659 Martin
Kontakt: 043/4132 450

MUDr. Silvia Barteková
Sídlo ambulancie: Strečnianska 13, 85103 Bratislava
Kontakt: 02/6381 58 91

MUDr. Daniela Harušincová
Sídlo ambulancie: Veľký Grob 1, 92527 Veľký Grob
Kontakt: 031/784 62 96

MUDr. Eva Cígerová
Sídlo ambulancie: Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov
Kontakt: 042/463 46 47

MUDr. Alena Čierna
Sídlo ambulancie: Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
Kontakt: 045/520 13 97